สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจราชการศาลแขวงสงขลา

    เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะเดินทางตรวจราชการศาลแขวงสงขลา เพื่อติดตามและกำกับดูแล  ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องเกี่ยวกับการการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยมีนายสุระสิทธ์ พันธ์อุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา พร้อมคณะให้การต้อนรับ


image รูปภาพ
image
image
image