สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
image

image รูปภาพ
image
image
image

    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะเดินทางตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามและกำกับดูแล  ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  โดยมีนายอมร  มนต์แก้วกาญจน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา พร้อมคณะให้การต้อนรับ