สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 9 ครั้งที่ 3/2563
image

image รูปภาพ
image
image
image

    เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2563  เวลา 09.30 นาฬิกา นายเพิ่มศักดิ์  สายสีทอง  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 9 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 9 ครั้งที่ 3/2563 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา