สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจราชการศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดยะลา
image

image รูปภาพ
image
image

    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะเดินทางตรวจราชการศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดยะลา เพื่อติดตามและกำกับดูแล  ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องเกี่ยวกับการการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยมีนางชญากุญช์  เพชรทองภูนพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดยะลา พร้อมคณะให้การต้อนรับ