สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 9 ครั้งที่ 3/2564
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

    เมื่อวันท่ี่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 9 นาฬิกา นายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้อำนวยการศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  ร่วมประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 9  ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (ZOOM)  โดยในการนี้ประธานศาลฎีกา เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ เข้าร่วมประชุมด้วยพร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้กำกับดูแลฯ และมาตรการการลดการคุมขังและการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดจนการบริหารจัดการคดีในช่วงเวลานี้