สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564  เวลา 9.30 นาฬิกา  นายประคอง  เตกฉัตร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  เพื่อติดตามและกำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมี  นายอภัยรัตน์ ศรีราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส นายดำรงค์ ยาน้ำทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  ผู้พิพากษา  ดะโต๊ะยุติธรรม และคณะ รับการตรวจราชการโดยผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ  (Google Meet) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9