สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจราชการศาลจังหวัดยะลาและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

    เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564  เวลา 9.30 นาฬิกา  นายประคอง  เตกฉัตร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  และคณะตรวจราชการศาลจังหวัดยะลาและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เพื่อติดตามและกำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ และข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมี นายไพฑูรย์ ตุกชูแสง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา นายสินาด ตะนังสูงเนิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา และคณะ รับการตรวจราชการโดยผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ  (Google Meet) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9