สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เข้าเยี่ยม นางสาวกฤตยา สหกะโร เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
image

image รูปภาพ
image
image

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10 นาฬิกา นายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  พร้อมด้วย เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 9  ผู้อำนวยการ และบุคลากรสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9  เดินทางไปเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ นางสาวกฤตยา สหกะโร เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ซึ่งประสบอุบัติเหตุแขนหัก ณ บ้านพัก ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา