สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

    เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10 นาฬิกา นายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมด้วย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 9  และผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ห้องสตูดิโอ นิเทศศาสตร์ (ชั้น 7) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา