สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจราชการศาลจังหวัดสงขลา

    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา นายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะตรวจราชการศาลจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามและกำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่  ข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีนายพงศ์ทิพย์ กลัมพะสุต  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ผู้พิพากษา และคณะรับการตรวจราชการโดยผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Google Meet) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image