สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

    เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 นาฬิกา นายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Google Meet) ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9