สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส และมอบกระเช้าเยี่ยมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดนราธิวาส
image

image รูปภาพ
image
image
image

    เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 9 นาฬิกา นายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ต่อมาเวลา 13 นาฬิกา ได้เดินทางเข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่หายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลจังหวัดนราธิวาส