สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

นายสมบูรณ์ ศรีมณี รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร “การลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งด้วยระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์"
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

    เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9 นาฬิกา นายประคอง เตกฉัตร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ ศรีมณี รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร “การลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งด้วยระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์"  ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Google Meet)  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9