สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

การขึ้นบัญชีเเละการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป สำหรับจัดจ้างในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

image เอกสารแนบ