สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไปสำหรับจัดจ้างในหน่วยงาน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป

image เอกสารแนบ