สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไปสำหรับจัดจ้างในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

image เอกสารแนบ