สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ