สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “กระบวนพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างวันที่ 22 -23 กรกฎาคม 2564 (ผ่านโปรแกรม ZOOM)

image เอกสารแนบ