สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

    เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธี ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา