สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

    เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท  ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  โดยมีนายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙  นายศรจิตร สอนศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา นายสรรเสริญ มังกรแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี นายชัยเทพ  จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา นายนิรันดร์ ควรรักษ์เจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในจังหวัดสงขลาร่วมพิธี ณ  บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา