สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2563
image

image รูปภาพ
image
image

    เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2563  เวลา 08.45 นาฬิกา นายเพิ่มศักดิ์  สายสีทอง  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 9 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2563 ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ตำบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา