สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX
News

 

กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

1. อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 2. อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
3. อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4. อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

ข่าวทุนการศึกษา/อบรม/สัมมนา
image
image
image
image
image
image