สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX
News
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว นายสมบูรณ์ ศรีมณี รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร “การลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งด้วยระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์" อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส และมอบกระเช้าเยี่ยมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดนราธิวาส อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจราชการศาลจังหวัดสงขลา

image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

ข่าวทุนการศึกษา/อบรม/สัมมนา
image
image
image
image
image
image