Accessibility Tools

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX
News
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๑ สำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ให้การต้อนรับนายเนติภูมิ มายสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกาและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินศาลดีเด่น ศาลจังหวัดยะลา หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เข้าร่วมการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ให้การต้อนรับ นายไกรสร โสมจันทร์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินศาลดีเด่น ศาลจังหวัดสงขลา ข้าราชการศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อชีวีมีสุข : โรคหลอดเลือดสมอง

            

           

image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

ข่าวทุนการศึกษา/อบรม/สัมมนา
image
image
image
image
image
image