สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจราชการศาลจังหวัดสงขลา
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

    เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 9 นาฬิกา นายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะเดินทางตรวจราชการศาลจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามและกำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายพงศ์ทิพย์ กลัมพะสุต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา และคณะ ให้การต้อนรับ