สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไปสำหรับจัดจ้างในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 เรื่อง การขึ้นบัญชีเเละการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป สำหรับจัดจ้างในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักศาลศาลยุติธรรมประจำภาค 9

image เอกสารแนบ