สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด ๓๐ หน่วย จำนวน ๒ หลัง ศาลจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ