สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแแปลงสู่การเป็นศาลยุติธรรมดิจิทัล (Digital Court) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

image เอกสารแนบ