สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
image

image รูปภาพ
image
image

    เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธี ณ  บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา